top of page

אחרי שהבנו איך משק כנפי עטלף בסין יכול להוביל למגיפה מטורפת בקצה השני של העולם, יכול להיות שיש משהו במה שאומרים על אפקט הפרפר...

אפקט הפרפר

39.00 ₪מחיר